Udziały w firmie

W spółce akcyjnej jest często kilku, czasem nawet kilkunastu właścicieli firmy, tak zwanych udziałowców. Ilość udziałów posiadanych przez udziałowców najczęściej jest odzwierciedlona w ilości wniesionego kapitału do firmy. Udział to ogół uprawnień i obowiązków każdego wspólnika wobec spółki, która wyznacza status prawny danego wspólnika. Uprawnienia udziałowca w spółce akcyjnej notowanej na giełdzie to między innymi: prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, uprawnienie do dywidendy (udziału w zysku firmy) oraz prawo posiadania certyfikatu udziałowego, który może być poświadczeniem majątku np. w banku lub w Urzędzie Skarbowym. Ponadto udziałowcom przysługuje prawo do wglądu w sytuację finansową firmy w postaci rocznych raportów. Udział jest prawem do części własności firmy, równy części wartości jej kapitału akcyjnego.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

11Kupując udziały, stajesz się współwłaścicielem firmy wraz z innymi akcjonariuszami. Fragment firmy, która jest twoją własnością jest proporcjonalna do liczby udziałów, które posiadasz, a które ma giełdzie mają postać akcji o określonej wartości pieniężnej. Wartość rynkowej kapitalizacji firmy notowanej na giełdzie jest równa łącznej wartości wyemitowanych udziałów – jest to tzw. kapitał akcyjny przedsiębiorstwa. Podział udziałów jest formalnie coraz trudniejszy, głównie przez ochronę kapitału intelektualnego. Jak bowiem wycenić sam pomysł na produkt? Studenci mają z tym trudności.

Poszukują udziałowców do spółki, którzy wnieśliby kapitał materialny, trwały i obrotowy: pieniądze, maszyny, hale, samochody, studenci zaś wejdą do spółki ze swym genialnym pomysłem. Powstaje pytanie co jest ważniejsze, pomysł czy zasoby? Czy może mają one równą wartość? Po pięćdziesiąt procent za każdą część. To jest najwygodniejsze rozwiązanie nie wprowadzające awantur przy ustaleniach zarządu. Kupując akcje czy udziały konkretnej firmy na rynku warto zapamiętać jedną radę, niezależnie od tego czy inwestujemy samodzielnie czy za pomocą maklera giełdowego: nigdy nie kupujmy kota w worku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *