Mediacje czyli?

Każdy kiedyś się kłóci. To normalne, tak się wydaje gdy kłócimy się z koleżanką, czy kolega by pogodzić się na najbliższym spotkaniu w pubie. Jednak z czasem zaczynamy się kłócić o naprawdę poważne rzeczy w sposób kiedy żadna ze stron sporu nie chce się poddać i zrezygnować ze swojego zdania. Bardzo często tego typu konflikty rozbiegają się o pieniądze. Finanse to rzecz straszna pod tym względem. Mają konflikt na tej płaszczyźnie z kimś na kim nam zależy, bądź od kogo nie jesteśmy w stanie się uwolnić warto skorzystać z czymś takim jak mediacja. Na uczelniach wyższych bardzo duża popularność zdobywają Koła Naukowe zajmujące się tematyką łagodzenia sporów. Zauważalna jest także wzrastająca liczba studiów podyplomowych i kierunków specjalistycznych oferujących szkolenia z zakresu polubownego rozwiązywania sporów.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Mediacje są dobrowolnym i poufnym, zachowującym prywatność stron, procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania ich sporu, prowadzonym w obecności osoby neutralnej i bezstronnej nazywanej przez wszystkich mediatorem. Bardzo często mediatorem jest osoba darzona powszechnym szacunkiem, do której wszyscy mają powszechne zaufanie. Mediacja jest czynnym pośredniczeniem w sporze, mające na celu pomóc stronom w osiągnięciu jakiegoś porozumienia lub kompromisu. W przypadku postępowania karnego dodatkowym celem mediacji jest zadośćuczynienie, czyli naprawa wyrządzonej szkody, inaczej nazywana sprawiedliwością naprawczą.

Mediacja najczęściej stara się dążyć do doprowadzenia do ugodowego i zadowalającego obie strony rozwiązania ich konfliktu na drodze dobrowolnych z ich strony negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, która wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga. Nie narzuca przy tym jednak żadnego rozwiązania jedynie moderując konsultacje w taki sposób aby strony same doszły do najlepszego rozwiązania. W Polsce można korzystać z pomocy mediatorów w sądach okręgowych, które prowadzą rejestr wszystkich mediatorów. Mediatorów wpisuje i skreśla z listy prezes sądu okręgowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *